část obce České Žleby

Identifikace

ICZUJ: 550523
KODCOB: 155667
ID31: 10512
ID32: 10512
GPS: JTSK (Y, X): 808072, 1169563
S-42 (Y, X): 3410272.435, 5416974.408
UTM (Y, X): 410185.4083, 5414668.4180
Šířka/Délka: 48° 52' 42.4624850500", 13° 46' 30.0928689900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČESKÉ ŽLEBY v r. 1869-1910 pod názvem České Trouby obec v okr. Prachatice, v r. 1921-1930 obec v okr. Prachatice, od r. 1950 část obce Stožec v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Böhmisch-Röhren
část obce České Ttrouby
část obce České Žleby

Nadřazená místa

obec Stožec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!