část obce Bauda

Identifikace

ID31: 202886
ID32: 105093
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce B.ex B.piscinam Žabokor
část obce Bauda
část obce Bouda (Březina)
část obce Bouda u Žabakora
část obce Buda
část obce ex Baudy post Przesinam
část obce ex Casa sub piscinam Žabokor
část obce chalupy "Bouda"
část obce z boudy rybníka Žabokrského
část obce z boudy svijanské

Nadřazená místa

obec Březina

Podřazená místa

Prameny

matrika (1784-1794), Loukovec 04, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!