část obce Jaroškov

Identifikace

ICZUJ: 550515
KODCOB: 192546
ID31: 10509
ID32: 10509
GPS: JTSK (Y, X): 811535, 1142998
S-42 (Y, X): 3403416.450, 5442873.478
UTM (Y, X): 403332.2120, 5440556.9380
Šířka/Délka: 49° 6' 36.9091120800", 13° 40' 31.5165968400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JAROŠKOV v r. 1869-1880 pod názvem Jarošov osada obce Malý Zdikov v okr. Strakonice, v r. 1890 pod názvem Jarošov osada obce Malý Ždikov v okr. Prachatice, v r. 1900-1930 osada obce Zdíkovec v okr. Prachatice, v r. 1950 osada obce Zdíkovec v okr. Vimperk, v r. 1961-1979 část obce Zdíkovec v okr. Prachatice, od 1.1.1980 část obce Stachy v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Jaroschkau
část obce Jaroškov
část obce Jarošov

Nadřazená místa

obec Stachy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!