část obce Hrad

Identifikace

ID31: 200345
ID32: 105015
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hrad
část obce Hrada, zaniklá
část obce Hrady

Nadřazená místa

část obce Dneboh
část obce Dnebohy
část obce Nednebohy

Podřazená místa

Prameny

matrika (1705-1746), Boseň 01, matrika narozených
matrika (1747-1784), Boseň 02, matrika narozených
matrika (1704-1746), Boseň 01, matrika oddaných
matrika (1706-1746), Boseň 01, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!