část obce Vohrazenice

Identifikace

ICZUJ: 577359
KODCOB: 109339
ID31: 15096
ID32: 104996
GPS: JTSK (Y, X): 685614, 993364
S-42 (Y, X): 3509049.220, 5607480.534
UTM (Y, X): 508921.9616, 5605096.9710
Šířka/Délka: 50° 35' 51.7273503400", 15° 7' 33.8216238000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Ohrazenice
část obce Ohraženice
část obce Vohrazenice
část obce Vohraženice

Nadřazená místa

obec Ohrazenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika narozených
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!