část obce Nambtiškov

Identifikace

ICZUJ: 564532
KODCOB: 408549
ID31: 14978
ID32: 104989
GPS: JTSK (Y, X): 697900, 988600
S-42 (Y, X): 3496252.594, 5610625.014
UTM (Y, X): 496130.5456, 5608240.1700
Šířka/Délka: 50° 37' 33.6882545600", 14° 56' 43.0593893500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Nambtiškov
část obce Namtiškov
část obce Nantiškov

Nadřazená místa

obec Všelibice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1683-1738), Mnichovo Hradiště 01, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!