část obce Lastibořice

Identifikace

ICZUJ: 564516
KODCOB: 183466
ID31: 14971
ID32: 104983
GPS: JTSK (Y, X): 690508, 990372
S-42 (Y, X): 3503811.087, 5609818.279
UTM (Y, X): 503685.9613, 5607433.7640
Šířka/Délka: 50° 37' 7.5850677570", 15° 3' 7.5726550460"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Lastibořice
část obce Vlastibořice

Nadřazená místa

obec Vlastibořice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika narozených
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika oddaných
matrika (1718-1778), Bakov 03, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!