část obce Sedličky

Identifikace

ICZUJ: 564516
KODCOB: 183458
ID31: 14969
ID32: 104982
GPS: JTSK (Y, X): 691656, 989787
S-42 (Y, X): 3502597.392, 5610250.789
UTM (Y, X): 502472.7610, 5607866.0980
Šířka/Délka: 50° 37' 21.6049861100", 15° 2' 5.8452288060"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Sedličky
část obce Sedlišky
část obce Sedlíštka
část obce Sedlišťka
část obce Sedlištka
část obce Sedlíšťka
část obce Sedlištky
část obce Sedlištky

Nadřazená místa

obec Vlastibořice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!