část obce Nová Pec

Identifikace

ICZUJ: 550451
KODCOB: 105228
ID31: 10498
ID32: 10498
GPS: JTSK (Y, X): 798650, 1182456
S-42 (Y, X): 3421276.441, 5405402.279
UTM (Y, X): 421184.9329, 5403101.0030
Šířka/Délka: 48° 46' 33.3010574400", 13° 55' 38.0688051400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÁ PEC v r. 1869-1910 obec v okr. Krumlov, v r. 1921-1930 obec v okr. Český Krumlov, od r. 1950 obec v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Neuofen
část obce Nová Pec

Nadřazená místa

obec Nová Pec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!