část obce Kobyla

Identifikace

ICZUJ: 564141
KODCOB: 067491
ID31: 14880
ID32: 104963
GPS: JTSK (Y, X): 693976, 990882
S-42 (Y, X): 3500437.468, 5608866.539
UTM (Y, X): 500313.7163, 5606482.4110
Šířka/Délka: 50° 36' 36.8265147900", 15° 0' 15.9616278700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kobyla
část obce Kobyla / Kobylá
část obce Kobyly

Nadřazená místa

obec Kobyly

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika narozených
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!