část obce Jelení

Identifikace

ICZUJ: 550451
KODCOB: 105210
ID31: 10496
ID32: 10496
GPS: JTSK (Y, X): 801403, 1177698
S-42 (Y, X): 3417933.664, 5409766.053
UTM (Y, X): 417843.5168, 5407463.0000
Šířka/Délka: 48° 48' 52.9829049900", 13° 52' 51.2309887500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JELENÍ v r. 1869 pod názvem Hirschbergen osada obce Nová Pec v okr. Krumlov, v r. 1880-1890 pod názvem Hirschbergy osada obce Nová Pec v okr. Krumlov, v r. 1900-1910 pod názvem Hirschbergen osada obce Nová Pec v okr. Krumlov, v r. 1921-1930 pod názvem Hiršperky osada obce Nová Pec v okr. Český Krumlov, od r. 1950 část obce Nová Pec v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Hirchbergen
část obce Hirschbergen
část obce Hirschbergy
část obce Hiršperky
část obce Jelení

Nadřazená místa

obec Nová Pec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!