část obce Netolice

Identifikace

ICZUJ: 550442
KODCOB: 103942
ID31: 10488
ID32: 10488
GPS: JTSK (Y, X): 774785, 1155134
S-42 (Y, X): 3441425.389, 5435569.755
UTM (Y, X): 441325.6716, 5433256.1930
Šířka/Délka: 49° 2' 57.7843079800", 14° 11' 49.2375029400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NETOLICE v r. 1869-1930 obec v okr. Prachatice, v r. 1950 obec v okr. Vodňany, od r. 1961 obec v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Netolice
část obce Netolitz

Nadřazená místa

obec Netolice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matriky (1658-1687), BUBOVICE 1, matrika oddaných
Matrika (navazuje na matriky ze SOA Plzeň) (přírůstek z r. 1982) (1857-1902), Bubovice 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!