část obce Unterwinetz

Identifikace

ICZUJ: 570842
KODCOB: 182320
ID31: 8289
ID32: 104842
GPS: JTSK (Y, X): 706545, 1013422
S-42 (Y, X): 3490871.155, 5584896.667
UTM (Y, X): 490751.2974, 5582522.2980
Šířka/Délka: 50° 23' 40.8375474700", 14° 52' 11.5706025200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Podvinec
část obce Podvinec
část obce Unterwinetz
část obce Vinec
část obce Winetz

Nadřazená místa

obec Vinec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1785-1849), Kovanec 01, matrika oddaných
matrika (1784-1835), Kovanec 01, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!