část obce Klein Wscheliss

Identifikace

ICZUJ: 536857
KODCOB: 090573
ID31: 8284
ID32: 104837
GPS: JTSK (Y, X): 715262, 1013518
S-42 (Y, X): 3482238.382, 5583680.417
UTM (Y, X): 482122.0396, 5581306.5430
Šířka/Délka: 50° 23' 0.7592520410", 14° 44' 54.7265139200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Klein Wschelise
část obce Klein Wscheliss
část obce Malé Všelisy
část obce Pražské Všelisy

Nadřazená místa

obec Velké Všelisy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1784-1835), Kovanec 01, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!