část obce Sudomiř

Identifikace

ICZUJ: 565920
KODCOB: 158798
ID31: 8276
ID32: 104835
GPS: JTSK (Y, X): 714998, 1006651
S-42 (Y, X): 3481617.144, 5590524.756
UTM (Y, X): 481501.0544, 5588148.0950
Šířka/Délka: 50° 26' 42.1917619700", 14° 44' 22.0684403500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Sudoměř
část obce Sudomiř
část obce Sudomíř

Nadřazená místa

obec Sudoměř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1760-1770), Skalsko 03, matrika narozených
matrika (1760-1770), Skalsko 03, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!