část obce Ober Rokitey

Identifikace

ICZUJ: 529605
KODCOB: 140856
ID31: 8252
ID32: 104824
GPS: JTSK (Y, X): 704267, 994580
S-42 (Y, X): 3490707.303, 5603875.882
UTM (Y, X): 490587.5116, 5601493.7860
Šířka/Délka: 50° 33' 55.0456041700", 14° 52' 1.5558862960"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Cruppa superior
část obce Ebr Rokitei
část obce Horní Rokytá
část obce Hoření
část obce inferior R.
část obce Ober Roketey
část obce Ober Rokitai
část obce Ober Rokitey
část obce Ober Rokytai
část obce Oberrockteich
část obce Oberrokytai
část obce Roketei
část obce Rokyta
část obce Rokytaych

Nadřazená místa

obec Rokytá

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1784-1827), Dolní Krupá 02, matrika narozených
matrika (1827-1852), Dolní Krupá 03, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!