část obce Rohacko

Identifikace

ICZUJ: 565636
KODCOB: 140414
ID31: 8250
ID32: 104812
GPS: JTSK (Y, X): 689332, 1010535
S-42 (Y, X): 3507570.585, 5589973.700
UTM (Y, X): 507443.9293, 5587597.2640
Šířka/Délka: 50° 26' 25.2379136500", 15° 6' 17.3836531600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Rohacko
část obce Rohacko
část obce Rohačko
část obce Rohatsko

Nadřazená místa

obec Rohatsko

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1753-1784), Dolní Bousov 01, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!