část obce Nýměřice

Identifikace

ICZUJ: 571121
KODCOB: 104604
ID31: 8225
ID32: 104776
GPS: JTSK (Y, X): 710853, 1012723
S-42 (Y, X): 3486508.798, 5585035.867
UTM (Y, X): 486390.7168, 5582661.4410
Šířka/Délka: 50° 23' 45.0372100600", 14° 48' 30.6983526900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mimeritz
část obce Miměřice
část obce Miměřice
část obce Nimeritz
část obce Niměřice
část obce Nýměřice
část obce Nýměřice

Nadřazená místa

obec Niměřice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1807-1838), Kovanec 02, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!