část obce Malovičky

Identifikace

ICZUJ: 550418
KODCOB: 091235
ID31: 10474
ID32: 10474
GPS: JTSK (Y, X): 771472, 1150326
S-42 (Y, X): 3444092.087, 5440764.414
UTM (Y, X): 443991.2840, 5438448.7370
Šířka/Délka: 49° 5' 46.8165201700", 14° 13' 57.9659006100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MALOVIČKY v r. 1869-1930 obec v okr. Prachatice, v r. 1950 obec v okr. Vodňany, od r. 1961 část obce Malovice v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Klein-Malowitz
část obce Malovičky

Nadřazená místa

obec Malovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!