část obce ze zámku loukoveckého

Identifikace

ICZUJ: 536261
KODCOB: 087271
ID31: 8197
ID32: 104727
GPS: JTSK (Y, X): 693867, 996309
S-42 (Y, X): 3501243.470, 5603498.581
UTM (Y, X): 501119.3893, 5601116.6380
Šířka/Délka: 50° 33' 43.1043878500", 15° 0' 56.8954269100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce ex castris ad Loukovec
část obce Loukovec
část obce se zámku loukoveckého
část obce ze zámku loukoveckého

Nadřazená místa

obec Loukovec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika narozených
matrika (1672-1709), Loukovec 01, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!