část obce Hřehnice

Identifikace

ICZUJ: 536172
KODCOB: 074811
ID31: 8185
ID32: 104721
GPS: JTSK (Y, X): 707701, 1013528
S-42 (Y, X): 3489738.326, 5584642.871
UTM (Y, X): 489618.9293, 5582268.6050
Šířka/Délka: 50° 23' 32.5558378200", 14° 51' 14.2437118200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hřehnice
část obce Řehnice

Nadřazená místa

obec Krnsko

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1715-1760), Skalsko 02, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!