část obce Hradiště

Identifikace

ICZUJ: 550418
KODCOB: 091201
ID31: 10471
ID32: 10471
GPS: JTSK (Y, X): 773886, 1152718
S-42 (Y, X): 3442005.954, 5438081.477
UTM (Y, X): 441906.0007, 5435766.8920
Šířka/Délka: 49° 4' 19.2805558600", 14° 12' 16.5290615400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRADIŠTĚ v r. 1869-1930 osada obce Malovice v okr. Prachatice, v r. 1950 osada obce Malovice v okr. Vodňany, od r. 1961 část obce Malovice v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Hradischt
část obce Hradiště

Nadřazená místa

obec Malovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!