část obce Sověnice

Identifikace

ICZUJ: 535923
KODCOB: 152609
ID31: 8142
ID32: 104685
GPS: JTSK (Y, X): 695274, 994918
S-42 (Y, X): 3499669.253, 5604697.105
UTM (Y, X): 499545.8137, 5602314.6750
Šířka/Délka: 50° 34' 21.8945442100", 14° 59' 36.9097141200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Sovenice
část obce Sověnice
část obce Sovnice

Nadřazená místa

obec Chocnějovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1745-1780), Loukovec 11, matrika narozených
matrika (1704-1783), Loukovec 11, matrika zemřelých
matrika (1704-1783), Loukovec 11, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!