část obce Lužice

Identifikace

ICZUJ: 537322
KODCOB: 055263
ID31: 10468
ID32: 10468
GPS: JTSK (Y, X): 774489, 1157198
S-42 (Y, X): 3441984.620, 5433560.952
UTM (Y, X): 441884.6757, 5431248.2090
Šířka/Délka: 49° 1' 52.9547168100", 14° 12' 17.8123189100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LUŽICE v r. 1869 osada obce Zvířetice v okr. Prachatice, v r. 1880-1930 obec v okr. Prachatice, v r. 1950 obec v okr. Vodňany, v r. 1961-1976 část obce Chvalovice v okr. Prachatice, 30.4.1976-23.11.1990 část obce Němčice v okr. Prachatice, od 24.11.1990 obec v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Luschitz
část obce Lužice

Nadřazená místa

obec Lužice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!