část obce Buřímsko

Identifikace

ICZUJ: 535923
KODCOB: 402729
ID31: 8136
ID32: 104674
GPS: JTSK (Y, X): 697300, 992400
S-42 (Y, X): 3497336.252, 5606933.691
UTM (Y, X): 497213.7620, 5604550.3490
Šířka/Délka: 50° 35' 34.2519430400", 14° 57' 38.2907094200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Borzynsko
část obce Buřimsko
část obce Buřímsko
část obce Buřimsko
část obce Buřinsko
část obce Buřinsko
část obce Buřínsko 1.díl

Nadřazená místa

obec Chocnějovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1704-1783), Loukovec 12, matrika narozených
matrika (1727-1758), Loukovec 12, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!