část obce Malá D.

Identifikace

ICZUJ: 571067
KODCOB: 031372
ID31: 8125
ID32: 104665
GPS: JTSK (Y, X): 713142, 1012495
S-42 (Y, X): 3484209.351, 5584967.618
UTM (Y, X): 484092.2059, 5582593.2190
Šířka/Délka: 50° 23' 42.6206701800", 14° 46' 34.2914938900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Doubravička
část obce Doubravičky
část obce Klein Dobrawitz
část obce Klein Dobrowitz
část obce Klein Dubrawitschka
část obce Malá D.
část obce Malá Douberavice
část obce Malá Doubravice
část obce Malá Doubravička

Nadřazená místa

obec Doubravička

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1807-1838), Kovanec 02, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!