část obce Skýšice

Identifikace

ICZUJ: 535745
KODCOB: 145823
ID31: 8124
ID32: 104663
GPS: JTSK (Y, X): 689645, 1012695
S-42 (Y, X): 3507538.012, 5587791.312
UTM (Y, X): 507411.3694, 5585415.7640
Šířka/Délka: 50° 25' 14.6108885500", 15° 6' 15.5777400400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Skišice
část obce Skiššice
část obce Skyšice
část obce Skýšice

Nadřazená místa

obec Domousnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1796-1838), Řitonice 01, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!