část obce Vodice

Identifikace

ICZUJ: 550361
KODCOB: 080918
ID31: 10465
ID32: 10465
GPS: JTSK (Y, X): 776923, 1162621
S-42 (Y, X): 3440268.871, 5427869.596
UTM (Y, X): 440169.6258, 5425559.1710
Šířka/Délka: 48° 58' 48.1481541200", 14° 10' 56.3726643400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VODICE v r. 1869-1890 osada obce Vadkov v okr. Prachatice, v r. 1900-1910 osada obce Oujezdec v okr. Prachatice, v r. 1921 osada obce Újezdec v okr. Prachatice, v r. 1930-1950 obec v okr. Prachatice, od r. 1961 část obce Lhenice v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Vodice
část obce Woditz

Nadřazená místa

obec Lhenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!