část obce Červená Doubravice

Identifikace

ICZUJ: 535672
KODCOB: 027472
ID31: 8103
ID32: 104646
GPS: JTSK (Y, X): 700384, 1017065
S-42 (Y, X): 3497449.846, 5582076.129
UTM (Y, X): 497327.3102, 5579702.9080
Šířka/Délka: 50° 22' 9.7958011230", 14° 57' 44.7052696700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Červená Doubravice
část obce Dobranice
část obce Dobravice
část obce Dobrovice
část obce Doubravice
část obce Doubravice

Nadřazená místa

obec Dobrovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1718-1809), Bakov 01, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!