část obce Vadkov

Identifikace

ICZUJ: 550361
KODCOB: 080900
ID31: 10464
ID32: 10464
GPS: JTSK (Y, X): 779701, 1162975
S-42 (Y, X): 3437559.490, 5427160.922
UTM (Y, X): 437461.3483, 5424850.7850
Šířka/Délka: 48° 58' 24.2444253900", 14° 8' 43.5339821500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VADKOV v r. 1869-1890 obec v okr. Prachatice, v r. 1900-1910 pod názvem Vatkov obec v okr. Prachatice, v r. 1921-1950 obec v okr. Prachatice, od r. 1961 část obce Lhenice v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Vadkov
část obce Vatkov
část obce Wagau

Nadřazená místa

obec Lhenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!