část obce Přezina

Identifikace

ICZUJ: 535567
KODCOB: 014010
ID31: 8088
ID32: 104637
GPS: JTSK (Y, X): 692857, 997939
S-42 (Y, X): 3502454.721, 5602011.987
UTM (Y, X): 502330.1475, 5599630.6490
Šířka/Délka: 50° 32' 54.9819184000", 15° 1' 58.4013896800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Březina
část obce Přezina

Nadřazená místa

obec Březina

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1704-1784), Loukovec 11, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!