část obce Dolánka

Identifikace

ICZUJ: 535486
KODCOB: 004855
ID31: 8076
ID32: 104631
GPS: JTSK (Y, X): 702374, 1003715
S-42 (Y, X): 3493759.335, 5595059.893
UTM (Y, X): 493638.3014, 5592681.3860
Šířka/Délka: 50° 29' 9.8870690750", 14° 54' 37.1708290200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Dolánka
část obce Dolánka
část obce Dolánky

Nadřazená místa

obec Bítouchov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1785-1810), Bakov 04, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!