část obce Unter Weisleim

Identifikace

ICZUJ: 565750
KODCOB: 042641
ID31: 8073
ID32: 104629
GPS: JTSK (Y, X): 700647, 998726
S-42 (Y, X): 3494830.468, 5600229.703
UTM (Y, X): 494708.9989, 5597849.0920
Šířka/Délka: 50° 31' 57.2335551400", 14° 55' 31.2404303800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Bílá Hlína
část obce Bílohlína
část obce Bílohlína
část obce Hlinka
část obce Pod Bílou Hlínou
část obce Unter Weisleim
část obce Weisleimer Antheil
část obce Wesleim

Nadřazená místa

obec Bílá Hlína

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1827-1852), Dolní Krupá 03, matrika narozených
matrika (1853-1871), Dolní Krupá 04, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!