část obce Gross Bezno

Identifikace

ICZUJ: 535478
KODCOB: 003824
ID31: 8072
ID32: 104626
GPS: JTSK (Y, X): 712173, 1015745
S-42 (Y, X): 3485588.324, 5581869.025
UTM (Y, X): 485470.6171, 5579495.8880
Šířka/Délka: 50° 22' 2.4691826040", 14° 47' 44.5365592100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Bezno
část obce Gross Bezno

Nadřazená místa

obec Bezno

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1784-1807), Kovanec 01, matrika narozených
matrika (1784-1835), Kovanec 01, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!