část obce Hrbov

Identifikace

ICZUJ: 550361
KODCOB: 080870
ID31: 10460
ID32: 10460
GPS: JTSK (Y, X): 777583, 1157720
S-42 (Y, X): 3438983.450, 5432645.001
UTM (Y, X): 438884.7272, 5430332.6300
Šířka/Délka: 49° 1' 22.2635992000", 14° 9' 50.5772260900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRBOV v r. 1869 osada obce Hořikovice v okr. Prachatice, v r. 1880-1950 obec v okr. Prachatice, od r. 1961 část obce Lhenice v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Herbes
část obce Hrbov

Nadřazená místa

obec Lhenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!