část obce Hraběcí Huť

Identifikace

ICZUJ: 550337
KODCOB: 415588
ID31: 10447
ID32: 10447
GPS: JTSK (Y, X): 821700, 1154000
S-42 (Y, X): 3394752.593, 5430652.860
UTM (Y, X): 394671.8858, 5428341.2970
Šířka/Délka: 48° 59' 56.3238649600", 13° 33' 35.8889758500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRABĚCÍ HUŤ v r. 1869-2000 se jako osada neuvádí, od 20.10.2000 část obce Kvilda v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Grafenhütte
část obce Hraběcí Huť

Nadřazená místa

obec Kvilda

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!