část obce mola Libinensis

Identifikace

ID31: 202827
ID32: 104456
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce libyňský
část obce mola Alto-Libinensis
část obce mola Libinensis
část obce mola nova Libinensis
část obce Nový Mlýn (Vysoká Libyně)

Nadřazená místa

obec Vysoká Libyně

Podřazená místa

Prameny

matrika (1731-1777), ČISTÁ 5, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!