část obce Deutsch Horschowitz

Identifikace

ICZUJ: 541737
KODCOB: 045497
ID31: 9152
ID32: 104394
GPS: JTSK (Y, X): 804716, 1026461
S-42 (Y, X): 3395178.727, 5559339.745
UTM (Y, X): 395097.8315, 5556975.7760
Šířka/Délka: 50° 9' 20.5563615000", 13° 31' 53.3286231400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Deutsch Horschowitz
část obce Deutsch-Horschowitz
část obce Horshowitz
část obce Horschowitz
část obce Hořejice
část obce Hořovic
část obce Hořovice
část obce Hořovice
část obce Hořovice
část obce Hořovičky
část obce Hořovitz
část obce Hořowitz
část obce Německé Hořovice
část obce Německé Hořovice

Nadřazená místa

obec Hořovičky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1731-1784), DĚKOV 1, matrika narozených
matrika (1742-1784), DĚKOV 1, matrika narozených
matrika (1784-1798), DĚKOV 2, matrika narozených
matrika (1751-1784), DĚKOV 1, matrika oddaných
matrika (1784-1798), DĚKOV 2, matrika oddaných
matrika (1736-1784), DĚKOV 1, matrika zemřelých
matrika (1784-1798), DĚKOV 2, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!