část obce Kleska

Identifikace

ICZUJ: 529711
KODCOB: 031984
ID31: 9148
ID32: 104392
GPS: JTSK (Y, X): 810789, 1034611
S-42 (Y, X): 3390203.034, 5550474.314
UTM (Y, X): 390124.1650, 5548113.9530
Šířka/Délka: 50° 4' 30.4883579200", 13° 27' 51.9512685500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce _Dlesky
část obce Dlesko
část obce Kleska
část obce Kleska
část obce Kleska
část obce Tlesky
část obce Tlesky
část obce Tlestky

Nadřazená místa

obec Drahouš

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!