část obce Hedečko

Identifikace

ID31: 202837
ID32: 104350
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hedecko (Břežany)
část obce Hedečko

Nadřazená místa

obec Břežany

Podřazená místa

Prameny

matrika (1778-1824), ČISTÁ 16, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!