část obce Lybiň

Identifikace

ICZUJ: 530280
KODCOB: 188077
ID31: 12436
ID32: 104303
GPS: JTSK (Y, X): 812639, 1040311
S-42 (Y, X): 3389101.248, 5544582.270
UTM (Y, X): 389022.8280, 5542224.3090
Šířka/Délka: 50° 1' 19.1249325800", 13° 27' 2.7036806680"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hochlibin
část obce Libyně
část obce Libyně
část obce Lybiň
část obce Vysoká Libyně

Nadřazená místa

obec Vysoká Libyně

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1638-1667), ČISTÁ 1, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!