část obce Mantina

Identifikace

ICZUJ: 559202
KODCOB: 091499
ID31: 12322
ID32: 104295
GPS: JTSK (Y, X): 828555, 1041273
S-42 (Y, X): 3373437.078, 5541580.152
UTM (Y, X): 373365.0361, 5539223.4110
Šířka/Délka: 49° 59' 30.7629762800", 13° 13' 59.7356837200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Manětín
část obce Mantina

Nadřazená místa

obec Manětín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1732-1777), ČISTÁ 5, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!