část obce Petrobic

Identifikace

ICZUJ: 542229
KODCOB: 119920
ID31: 9221
ID32: 104208
GPS: JTSK (Y, X): 798541, 1037317
S-42 (Y, X): 3402700.205, 5549365.737
UTM (Y, X): 402616.2481, 5547005.8290
Šířka/Délka: 50° 4' 2.4594683050", 13° 38' 21.2655873900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Petrobic
část obce Petrobice
část obce Petrojice
část obce Petrovice
část obce petrovický ovčín
část obce Petrowitzen

Nadřazená místa

obec Petrovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1667-1686), ČISTÁ 2, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!