část obce Žitná

Identifikace

ICZUJ: 550221
KODCOB: 197262
ID31: 10418
ID32: 10418
GPS: JTSK (Y, X): 779840, 1155603
S-42 (Y, X): 3436472.622, 5434453.919
UTM (Y, X): 436374.9227, 5432140.8110
Šířka/Délka: 49° 2' 19.8994097800", 14° 7' 45.9832663700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽITNÁ v r. 1869 osada obce Hořikovice v okr. Prachatice, v r. 1880-1976 obec v okr. Prachatice, od 30.4.1976 část obce Hracholusky v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Schittna
část obce Žitná

Nadřazená místa

obec Hracholusky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!