část obce Podmoky

Identifikace

ICZUJ: 540552
KODCOB: 124095
ID31: 8913
ID32: 104097
GPS: JTSK (Y, X): 763611, 1095416
S-42 (Y, X): 3444821.241, 5496234.393
UTM (Y, X): 444720.1375, 5493896.1250
Šířka/Délka: 49° 35' 42.4075703900", 14° 14' 6.2113400000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Podmokly
část obce Podmoky
část obce Podmoky

Nadřazená místa

obec Krásná Hora nad Vltavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1638-1667), ČISTÁ 1, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!