část obce Dvorec

Identifikace

ICZUJ: 550183
KODCOB: 033219
ID31: 10406
ID32: 10406
GPS: JTSK (Y, X): 785179, 1148683
S-42 (Y, X): 3430286.926, 5440629.326
UTM (Y, X): 430191.7448, 5438313.7020
Šířka/Délka: 49° 5' 37.3645372100", 14° 2' 37.6239516000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DVOREC v r. 1869 osada obce Velká Blanice v okr. Písek, v r. 1880-1890 osada obce Velké Blanice v okr. Písek, v r. 1900-1910 osada obce Velká Blanice v okr. Písek, v r. 1921-1930 osada obce Blanice v okr. Písek, v r. 1950 osada obce Dubská Lhota v okr. Prachatice, od r. 1961 část obce Dub v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Dvorec

Nadřazená místa

obec Dub

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1641-1663), 2015, matrika narozených
Matrika (1663-1680), 2016, matrika narozených
Matrika (1664-1669), 8282, matrika narozených
Matrika (1669-1691), 8283, matrika narozených
Matrika (1680-1696), 2017, matrika narozených
Matrika (1692-1718), 8284, matrika narozených
Matrika (1697-1731), 2018, matrika narozených
Matrika (1718-1742), 8285, matrika narozených
Matrika (1720-1740), 5346, matrika narozených
Matrika (1732-1744), 2019, matrika narozených
Matrika (1741-1779), 5347, matrika narozených
Matrika (1744-1785), 2020, matrika narozených
Matrika (1756-1784), 2049, matrika narozených
Matrika (1757-1784), 5348, matrika narozených
Matrika (1780-1886), 5349, matrika narozených
Matrika (1856-1901), 5350, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1646-1669), 8282, matrika oddaných
Matrika (1661-1680), 2016, matrika oddaných
Matrika (1669-1691), 8283, matrika oddaných
Matrika (1680-1696), 2021, matrika oddaných
Matrika (1692-1727), 8284, matrika oddaných
Matrika (1697-1731), 2022, matrika oddaných
Matrika (1718-1742), 8285, matrika oddaných
Matrika (1720-1740), 5346, matrika oddaných
Matrika (1731-1785), 2023, matrika oddaných
Matrika (1741-1784), 5347, matrika oddaných
Matrika (1756-1784), 2050, matrika oddaných
Matrika (1757-1784), 5348, matrika oddaných
Matrika (1784-1885), 5351, matrika oddaných
Matrika (1651-1669), 8282, matrika zemřelých
Matrika (1661-1680), 2016, matrika zemřelých
Matrika (1669-1691), 8283, matrika zemřelých
Matrika (1679-1696), 2021, matrika zemřelých
Matrika (1692-1727), 8284, matrika zemřelých
Matrika (1697-1724), 2022, matrika zemřelých
Matrika (1718-1742), 8285, matrika zemřelých
Matrika (1720-1740), 5346, matrika zemřelých
Matrika (1725-1763), 2024, matrika zemřelých
Matrika (1741-1784), 5347, matrika zemřelých
Matrika (1756-1784), 2051, matrika zemřelých
Matrika (1757-1784), 5348, matrika zemřelých
Matrika (1763-1784), 2025, matrika zemřelých
Matrika (1784-1890), 5352, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1720-1728), 5353, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1779-1894), 5354, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1860), 2052, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1861-1907), 2053, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!