část obce Borčice

Identifikace

ICZUJ: 550183
KODCOB: 033189
ID31: 10403
ID32: 10403
GPS: JTSK (Y, X): 785382, 1146882
S-42 (Y, X): 3429853.736, 5442389.306
UTM (Y, X): 429758.7309, 5440072.9660
Šířka/Délka: 49° 6' 34.1504469800", 14° 2' 15.1729269300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BORČICE v r. 1869 osada obce Dub v okr. Strakonice, v r. 1880-1890 osada obce Dubová Lhota v okr. Strakonice, v r. 1900-1910 osada obce Lhota u Dubu v okr. Strakonice, v r. 1921-1930 osada obce Dubská Lhota v okr. Strakonice, v r. 1950 osada obce Dubská Lhota v okr. Prachatice, od r. 1961 část obce Dub v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Borčice

Nadřazená místa

obec Dub

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1756-1784), 2049, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1756-1784), 2050, matrika oddaných
Matrika (1784-1909), 3373, matrika oddaných
Matrika (1756-1784), 2051, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1784-1898), 3379, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1784-1898), 3380, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1898), 3381, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!