část obce Modlešice

Identifikace

ICZUJ: 598267
KODCOB: 027685
ID31: 8537
ID32: 103937
GPS: JTSK (Y, X): 732518, 1057585
S-42 (Y, X): 3470792.100, 5537755.961
UTM (Y, X): 470680.4189, 5535400.7860
Šířka/Délka: 49° 58' 12.8259462100", 14° 35' 28.1173932100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Modlešice
část obce Modletice

Nadřazená místa

obec Modletice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika-opis (1698-1728), f.ř.k., Červené Janovice, 33, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!