část obce Opatovice

Identifikace

ICZUJ: 534498
KODCOB: 096261
ID31: 7781
ID32: 103882
GPS: JTSK (Y, X): 702989, 1074676
S-42 (Y, X): 3502277.474, 5524604.107
UTM (Y, X): 502152.9728, 5522254.2880
Šířka/Délka: 49° 51' 9.7340083810", 15° 1' 47.8196573300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Opatovice
část obce Opatovice
část obce Opatovice II

Nadřazená místa

obec Uhlířské Janovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1887-1911), f.ř.k., Uhlířské Janovice, 26, matrika narozených
Matrika (1886-1913), f.ř.k., Uhlířské Janovice, 27, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!