část obce Hlysov

Identifikace

ICZUJ: 531197
KODCOB: 106054
ID31: 7632
ID32: 103794
GPS: JTSK (Y, X): 682235, 1062484
S-42 (Y, X): 3521292.346, 5539366.123
UTM (Y, X): 521160.1030, 5537010.2920
Šířka/Délka: 49° 59' 6.1816966680", 15° 17' 42.5913933900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hlísov
část obce Hlízov
část obce Hlysov

Nadřazená místa

obec Hlízov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika-opis (1698-1728), f.ř.k., Červené Janovice, 33, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!